دست نویس

که عشق آسان نموداول سپس افتادمشکلها

خوب برای اینکه یه آپ جدید کرده باشیم میریم یه کم بحرفیم

واااااااااااای واقعانویسنده فقط هماپوراصفهانی

اگه نخونین ازدستتون می ره

۱.قرارنبود

۲.توسکا

۳.جدال پرتمنا

البته توسکا به قشنگی اون دوتا نیست

لینکشوبراتون می ذارم صبرمی کنین صفحه کامل بازبشه بعدجستجو روبزنین شایدنقدش بیاد

پایین پایین صفحه نوشته مثلا اسم کتاب /هماپوراصفهانی کاربرانجمن اینو میزنین کتاب میاد هرکی خوند نظرش رو به من بگه

http://www.forum.98ia.com

[ جمعه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۱ ] [ 12:10 ] [ khanom fatemeh ]

[ ]